Tyck till
Talande webbLyssna

PFO Mörtnäs, Västerleden m.fl. delområde M7 (D188)

Detaljplanen vann laga kraft den 4 november 2010.

Lagakrafthandlingar PFO Mörtnäs delområde M7öppnas i nytt fönster

Senast publicerad: 2016-12-14

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument