Tyck till
Talande webbLyssna

Skevik 6:1, ändring av detaljplan (D204)

Planen vann laga kraft den 23 maj 2014.

Senast publicerad: 2018-08-29

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument