Tyck till
Talande webbLyssna

Stallet, Gustavsberg 1:268 m.fl. (D229)

Stallet, Gustavsberg 1:268

Detaljplanen möjliggör bland annat för nybyggnation av cirka 25 bostäder, iordningställandet av gång- och cykelbana på Båtvägen samt ett torg med möjlighet för parkering.

Detaljplan Gustavsberg 1:268, Stallet vann laga kraft 2017-05-03, Plannummer D229.

Mer information om Stallet hittar du under Gustavsbergsprojektet


Senast publicerad: 2019-04-04

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information