Strandvik (D224)

Strandvik promenad

Strandvik är pärlan i vattnet där invånarna träffas till bland annat Valborgsmässofirande. Parken är en viktig träffpunkt och en del av ett sammanhängande parkstråk genom hela centrala Gustavsberg. Området är även viktigt för båtlivet med många bryggor och båtupplag.

Mer information om Strandvik hittar du under Gustavsbergsprojektet.

Detaljplan Östra Ekedal 1:43, m.fl., Strandvik vann laga kraft
2016-09-08. Plannummer D224.

Senast publicerad: 2017-06-21