Talande webbLyssna

Strandvik (D224)

Strandvik promenad

Strandvik är pärlan i vattnet där invånarna träffas till bland annat Valborgsmässofirande. Parken är en viktig träffpunkt och en del av ett sammanhängande parkstråk genom hela centrala Gustavsberg. Området är även viktigt för båtlivet med många bryggor och båtupplag.

Detaljplan Östra Ekedal 1:43, m.fl., Strandvik vann laga kraft
2016-09-08. Plannummer D224.

Mer information om Strandvik hittar du under Gustavsbergsprojektet.

Senast publicerad: 2018-08-27

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation