Tyck till
Talande webbLyssna

Upphävande av detaljplan för Östra Mörtnäs (D211)

Beslutet att upphäva planen Sp24 har vunnit laga kraft
2014-06-06.

Lagakrafthandlingar Upphävande av detaljplan för Östra Mörtnäs

Senast publicerad: 2016-12-14

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Länkar

Dokument