Tyck till
Talande webbLyssna

Brunn 1:507, särskilt boende Pilhamn (D233)

Detaljplanen vann laga kraft 2017-11-02.

Senast publicerad: 2018-08-21

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument