Tyck till
Talande webbLyssna

Del av Brunn 1:1 m.fl., Parkering Näsuddsvägen m.m. (D214)

Detaljplanen vann laga kraft 2015-07-21.

Senast publicerad: 2016-12-14

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument