Tyck till
Talande webbLyssna

Del av Brunn 1:1, del av Brunn 1:505 samt Brunn 1:739 Vargbacken (D215)

Detaljplanen Vargbacken vann laga kraft 2015-09-11.

Senast publicerad: 2018-08-29

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Dokument