Tyck till
Talande webbLyssna

PFO I4, del av Brunn 2:1 m.fl. Gamla Brunnsvägen (D212)

Detaljplanen vann laga kraft 2015-04-07.

Senast publicerad: 2018-08-29

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation