Tyck till
Talande webbLyssna

Älvsby industriområde, del av Älvsby 1:13 m.fl.

Detaljplanen del av Älvsby 1:3 m.fl. Älvsby ängar, vann laga kraft 2016-06-22.

Lagakrafthandlingar Älvsby ängar, del av Älvsby 1:13 m.fl.

 

Senast publicerad: 2018-08-29

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation