Tyck till
Talande webbLyssna

Älvsby industriområde, del av Älvsby 1:13 med flera, Ploglandet (D219)

Detaljplan del av Älvsby 1:13 m.fl. Ploglandet, vann laga kraft 2016-02-12.

Lagakrafthandlingar del av Älvsby 1:13 m.fl., Ploglandet


Senast publicerad: 2016-12-14

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument