Tyck till
Talande webbLyssna

Sund 1:15 m.fl., Stora Räfseviken, utökning av småbåtshamnen (D235)

Detaljplan Sund 1:15 m.fl. Stora Räfseviken har vunnit laga kraft 2018-01-20.

Senast publicerad: 2018-08-29

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument