Tyck till
Talande webbLyssna

Värmdö kyrkogård, Prästgården 2:1 m.fl. (D220)

Detaljplanen vann laga kraft 2016-04-27.

Senast publicerad: 2018-08-29

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument