Talande webbLyssna

Områdesbestämmelser Alsvik, del av Svartsö

Alsvik, del av Svartsö

Svartsö är utpekat för sina kulturhistoriskt värden tack vare de välbevarade byarna med äldre karaktär tillsammans med det välhävdade kulturlandskapet.

Området präglas av ett ålderdomligt odlingslandskap med typiska inslag av äldre lövträd och öppna betesmarker. Särskilt bevarar Alsviks och Marsängens gårdar en agrar autentisk miljö med tydliga tecken på lång kontinuitet. Områdets i särklass främsta kännetecken är Söderlinds
herrgårdsbyggnad med stilideal från 1700-talets rokokoarkitektur. Den är för mellersta skärgården unik i sitt slag och ett känt landmärke i en
övrigt småskalig skärgårdsbebyggelse.

Status i planarbetet

Områdesbestämmelsen har varit ute på samråd under sommaren 2012. Samhällsbyggnadsavdelningen väntar på beslut från kommunstyrelsens planutskott om hur arbetet ska fortskrida.

Senast publicerad: 2016-04-20

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument