Talande webbLyssna

Områdesbestämmelser Bergs by, del av Möja

Bergs by, del av Möja

Bergs by har liksom Möjas övriga byar en mycket välbevarad karaktär av en skärgårdsby från sekelskiftet 1800/1900.

Byns bebyggelseutveckling är tydligt avläsbar i landskapet med den täta bykärnan med inslag av 1700-talsbebyggelse, de utskiftade gårdarna från 1800-talets slut samt de karaktäristiska sportstugorna från 1920-30-tal. Den täta bebyggelsen i Bergs by, liksom den bebyggelse som växte fram kring de utskiftade gårdarna vid Möja ström, berättar om den blomstringstid som präglade skärgården vid förra sekelskiftet. Byn har genom sin välbevarade karaktär ett högt kulturhistoriskt värde, dels som upplevelse- och skönhetsvärde, dels genom sitt samhällshistoriska värde.

Status i planarbetet

Områdesbestämmelsen har varit ute på samråd under sommaren 2012. Samhällsbyggnadsavdelningen väntar på beslut från kommunstyrelsens planutskott om hur arbetet ska fortskrida. 

Senast publicerad: 2016-04-20

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument