Talande webbLyssna

Områdesbestämmelser Hamn, del av Möja

Hamn, del av Möja

Hamn är en av Möjas mindre byar med avskilt läge på öns västra sida invid en naturhamn. De äldsta bostadshusen ligger i sluttningen ned mot hamnen medan ekonomibyggnaderna placerats på ett krön ovanför.

Bykärnan kring hamnen karaktäriseras av tät bebyggelse med inslag av såväl de äldsta bostadshusen med bevarad karaktär från sekelskiftet 1800/1900 som hus från 1950- och 60-talen, många med ursprunglig karaktär och bevarade detaljer. Hamn har ett samhällshistoriskt värde som ett bevarat exempel på en fiskehamn och varvsmiljö från 1900-talets mitt.

Status i planarbetet

Områdesbestämmelsen har varit ute på samråd under sommaren 2012. Samhällsbyggnadsavdelningen väntar på beslut från kommunstyrelsens planutskott om hur arbetet ska fortskrida. 

Senast publicerad: 2016-04-20

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument