Talande webbLyssna

Områdesbestämmelser Långvik, del av Möja

Långvik, del av Möja

Långvik är liksom övriga byar på Möja en välbevarad skärgårdsby med en tät bykärna med oregelbundet placerade byggnader samt en hamn med många sjöbodar och bryggor.

Byns täta oregelbundna struktur har ett miljöskapande värde, där varje bostadshus och uthus utgör en viktig del. Inom planområdet finns flera bevarade byggnader med ursprungliga detaljer och material som alla speglar det sena 1800- och det tidiga 1900-talets stilepoker. Byn har ett samhällshistoriskt värde som berättar om fiskets betydelse och skärgårdslivets förutsättningar vid 1800-talets slut och 1900-talets första hälft. Varvsmiljön i Långviksnäs har i hög grad präglat den omgivande miljön med flera bryggor, sjöbodar och båthus.

Status i planarbetet

Områdesbestämmelsen har varit ute på samråd under sommaren 2012. Samhällsbyggnadsavdelningen väntar på beslut från kommunstyrelsens planutskott om hur arbetet ska fortskrida. 

Senast publicerad: 2016-04-20

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument