Talande webbLyssna

Områdesbestämmelser Löka, del av Möja

Löka, del av Möja

Löka by är en av Möjas bäst bevarade byar med välbevarad sekelskifteskaraktär. Bostadshusen ligger tätt och kvarvarande ekonomibyggnader minner om ett marginellt men betydelsefullt jordbruk.

Smala gångvägar mellan husen ger Löka sin speciella karaktär, liksom det stensatta vattendrag som leder genom byn. Även byarna Stackängen, Rävängen och Norrsundshagen har välbevarad karaktär från sekelskiftet 1800/1900. Den sällsynt välbevarade miljön har ett högt kulturhistoriskt värde och speglar skärgårdslivet kring förra sekelskiftet.

Status i planarbetet

Områdesbestämmelsen har varit ute på samråd under sommaren 2012. Samhällsbyggnadsavdelningen väntar på beslut från kommunstyrelsens planutskott om hur arbetet ska fortskrida. 

Senast publicerad: 2016-04-20

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument