Talande webbLyssna

Områdesbestämmelser PFO Norra Lagnö

PFO Norra Lagnö

Norra Lagnö präglas än idag av sommarvillor från förra sekelskiftet. De stora naturtomterna med äldre bevarade lövträd är karaktäristiska för ön.

Villornas panelarkitektur, placering, ålder och användning skapar,
tillsammans med den omgivande tomten, en miljö och ett sammanhang som bidrar till områdets kulturhistoriska värde. Flera exempel på epokens villatyper är bevarade, alla unika i sitt uttryck och med höga bebyggelsehistoriska och arkitektoniska värden. Den välbevarade miljön kring Norra Lagnö gård har höga kulturhistoriska värden och speglar öns äldre historia och den ursprungliga Norra Lagnö by.

Status i planarbetet

Ett start-PM har tagits fram för PFO Norra Lagnö, Panama och Långsunda.

Till sidan om det pågående planarbetet

Senast publicerad: 2016-04-20

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument