Talande webbLyssna

Områdesbestämmelser Östra Svartsö

Östra Svartsö

Svartsö är utpekat för sina kulturhistoriskt värden tack vare de välbevarade byarna med äldre karaktär tillsammans med det välhävdade kulturlandskapet.

Östra Svartsös små brukningsenheter och småbrutna landskap har ett samhällshistoriskt värde genom att de speglar skärgårdslivets
förutsättningar under slutet av 1800-talet och första hälften av
1900-talet. Mycket av den ålderdomliga karaktären finns bevarad i
området i form av äldre brukningsvägar, före detta hamlade träd,
uppväxta trädgårdar, ladugårdar och uthus. Sommarhusen vid Söderboudd representerar välbevarade exempel på sommarvillor i skärgården.

Status i planarbetet

Områdesbestämmelsen har varit ute på samråd under sommaren 2012. Samhällsbyggnadsavdelningen väntar på beslut från kommunstyrelsens planutskott om hur arbetet ska fortskrida. 

Senast publicerad: 2016-04-20

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument