Talande webbLyssna

Områdesbestämmelser Ramsmora, del av Möja

Ramsmora, del av Möja

Ramsmora är Möjas kanske mest karaktäristiska fiskeby med de många sjöbodarna och båthusen som trängs i hamnen. Hamnen och den ursprungliga byplatsen präglas av en autentisk ålderdomlig struktur och byggnadsskick som bidrar till områdets kulturhistoriska värde.

Bebyggelsen har under 1900-talet klättrat upp på de sluttningar som omger byn. Här finns såväl bostadshus med bevarad karaktär från sekelskiftet 1800/1900 som goda exempel på 1930- och 50-talens funktionalistiska bebyggelse.

Status i planarbetet

Områdesbestämmelsen har varit ute på samråd under sommaren 2012. Samhällsbyggnadsavdelningen väntar på beslut från kommunstyrelsens planutskott om hur arbetet ska fortskrida. 

Senast publicerad: 2016-04-20

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument