Talande webbLyssna

Områdesbestämmelser Sandhamn

Sandhamn

Sandhamn har en för skärgården unik samhällsbildning. Bebyggelsen vittnar om ortens stora betydelse, dels som lots- och tullplats, dels som sommaridyll med sommarvillor och fritidshus.

Tull- och lotsepoken manifesterar sig genom det stora tullhuset från 1752 samt de små enkla bostäderna i liggtimmer med kraftiga
proportioner, avsedda för lots och tullare. 1800-talets sommarvillor och det tidiga 1900-talets byggnader representerar den nya samhällsklass som gjorde sitt inträde i skärgården under det sena 1800-talet. Bebyggelsen och miljön som helhet har en bibehållen ålderdomlig prägel och skapar en estetisk helhet med mycket höga kulturhistoriska värden.

Status i planarbetet

Områdesbestämmelsen har varit ute på samråd under sommaren 2012.
Under våren 2013 har områdesbestämmelsen för Sandhamn  omarbetats inför granskningsskede. Granskningshandlingarna har inte behandlats av nämnden och projektet är vilande.

Senast publicerad: 2016-04-20

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument