Talande webbLyssna

Områdesbestämmelser Självik–Träskö, del av Svartsö

Självik-Träskö, del av Svartsö

Själviks gård ligger vid öns södra sida invid en skyddad vik och har troligen rötter i medeltiden. Gårdstunet har en ålderdomlig karaktär med flera rester av stengrunder.

Den före detta odlings- och ängsmarken närmast gården hålls fortfarande öppen. Öster om Själviks åkermarker vid Hedelins varv, ligger Harrylund, en mycket välbehållen gårdsmiljö från början av 1900-talet. Till gården hör även en ladugård som ligger i sluttningen ned mot Saltsjön. På Hedelins varv, grundat 1908, konstruerades bland annat en i skärgården vanligt förekommande lättrodd roddsump kallad Hedelinare.

Status i planarbetet

Områdesbestämmelsen har varit ute på samråd under sommaren 2012. Samhällsbyggnadsavdelningen väntar på beslut från kommunstyrelsens planutskott om hur arbetet ska fortskrida. 

Senast publicerad: 2016-04-20

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument