Talande webbLyssna

Områdesbestämmelser Svartsö by, del av Svartsö

Svartsö by, del av Svartsö

Området kring Svartsö by präglas av ett ålderdomligt kulturlandskap och Svartsö by har bevarat den agrara prägeln från 1800/1900.  

Det kulturhistoriska värdet ligger i den samlade miljön med det öppna landskapet och byggnadernas oregelbundna placering på höjder i landskapet. Området präglas av ett ålderdomligt odlingslandskap med typiska inslag av äldre lövträd och öppna betesmarker. Som Svartsös äldsta byplats och största by, har miljön ett högt kulturhistoriskt värde med en äldre bevarad bystruktur.

Status i planarbetet

Områdesbestämmelsen har varit ute på samråd under sommaren 2012. Samhällsbyggnadsavdelningen väntar på beslut från kommunstyrelsens planutskott om hur arbetet ska fortskrida. 

Senast publicerad: 2016-04-20

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument