Talande webbLyssna

PFO Kolvik

Förändringsområde Kolvik

Kolvik är ett av kommunens prioriterade förändringsområden, som ligger väster om Hemmesta centrum på Värmdölandet. Här tas detaljplaner fram för permanentboende och för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

En detaljplan är ett juridiskt dokument som bestämmer hur marken får användas. Processen att ta fram en detaljplan är reglerad i plan- och bygglagen. Planprocessen delas in i olika skeden: program, samråd, utställning och antagande.

Planarbetet i Torsby påbörjades i slutet av 2004 med ett gemensamt program för Kolvik och Torsby. Området är indelat i fyra olika plan- och VA-utbyggnadsområden: K1, K2, K3 och K4. Under planprocessens gång förprojekteras också för vatten och avlopp så att en utbyggnad kan påbörjas så snart detaljplanen vunnit laga kraft.

Lagakrafthandlingar

Detaljplan K1

Detaljplan K2

Detaljplan K4


Senast publicerad: 2018-03-15