PFO I3, Varvsvägen. Avslutat planarbete.

PFO I3 Varvsvägen

Klicka på kartan för att förstora

Kommunstyrelsen beslutade den 4 juni 2014 att avsluta detaljplanearbetet för Ingarö I3 Varvsvägen.

Kommunen bedömer att en utbyggnad av kommunalt VA kan ske utan upprättande av ny detaljplan och att byggrätten i området är tillräcklig för permanent boende. Av denna anledning har föreslagits att planläggningen i området Ingarö I3 Varvsvägen avslutas och att kommunalt VA byggs ut med stöd av befintliga byggnadsplaner.

Läs mer om utbyggnad av kommunalt vatten och avloppöppnas i nytt fönster.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Pauline Carlborg via kommunens kontaktcenter 08-570 470 00.

Senast publicerad: 2016-04-14