Talande webbLyssna

Förändringsområden i Mörtnäs och Korpholmen

Kartbild PFO Mörtnäs och Korpholmen

Mörtnäs och Korpholmen är ett av kommunens prioriterade förändringsområden, som ligger i Mörtnäs norr och söder om väg 222, mellan Grisslingerondellen och Ålstäket. Här tas detaljplaner fram för permanentboende och för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Planarbete i Mörtnäs och Korpholmen påbörjades 2003 med ett gemensamt program. Planarbetet för M5 Mörtnäs Grisslinge och M10 Korpholmen avvaktar Trafikverkets arbete med vägplan för väg 222. Delområde M8 är ett exploateringsområde för nya bostäder.

Utbyggnad av vatten och avlopp är klart i M1, M2, M3, M4, delvis i M5, M6 och M7,

Pågående planarbete

M5 

M10

Senast publicerad: 2018-06-25