Talande webbLyssna

PFO Koviksudde

Koviksudde

Koviksudde är i Värmdös översiktsplan från 2011, tillsammans med Skeviksstrand m.fl. områden utpekat som ett av kommunens prioriterade förändringsområden (PFO-områden).

Syftet med planarbetet i de prioriterade förändringsområdena är att ange riktlinjer för utveckling av bebyggelsen och att möjliggöra utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

Till pågående detaljplanering för PFO Koviksudde

Läs mer om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp


Senast publicerad: 2017-09-04