PFO Skälsmaraområdet och Hanskroka

Karta PFO Skälsmaraområdet

Skälsmaraområdet och Hanskroka ligger på Ingarö. Huvuddelen av fastigheterna ligger inom detaljplanelagda områden som är planerade för fritidshusbebyggelse.

Fastigheterna har idag i huvudsak enskilda VA-anläggningar och brist på grundvatten.

 

Status i planarbetet

Planarbetet har ännu inte påbörjats.

Senast publicerad: 2017-09-04