Ekvik 1:29, ändring av detaljplan

Inom detaljplan för Ekvik 1:1, DP 9, ligger fastigheten Ekvik 1:29, och på denna Villa Soludden.

Där bedrivs konferensverksamhet, som man önskar utöka, se bild nedan. Planändringen syftar till motsvarande utökning av byggrätten inom fastigheten Ekvik 1:29.

Foto på konferensanläggning Ekvik 1:29

Status i planarbetet 

Pil - planprocess - Normalt - mellan start och samråd

Arbete med att ta fram samrådshandlingar pågår.

Planhandlingar

Ekvik 1:29

Bakgrund

Fastighetsägarens ansökan om planbesked är godkänd av kommunstyrelsens planutskott, som även givit uppdrag att starta planarbetet.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Axel Sirén via kontaktcenter
08-570 470 00 eller mejl till axel.siren@varmdo.se

 

Senast publicerad: 2017-06-27

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument