Tyck till
Talande webbLyssna

Stavsnäs 1:20, ändring av detaljplan 193

Flygbild Stavsnäs 1:20

Detaljplanens syfte är skapa möjlighet för bostadsändamål/samlingslokal på skoltomten i Stavsnäs by genom ändring av detaljplan 193. I planförslaget ska bland annat kulturmiljövärden för berörda byggnader undersökas.

Status för planarbetet

Inför granskning

Arbete med att ta fram fram granskningshandlingar pågår.

Bakgrund

Kommunens fastighetsenhet har inkommit med en planansökan som avser dels ändrat ändamål och dels avstyckning av aktuell fastighet. Ett start-PM för ändring av detaljplan 193 omfattande fastigheten Stavsnäs 1:20 antogs av kommunstyrelsens planutskott i augusti 2015.

Processen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Sofia Elrud via kontaktcenter
08-570 470 00 eller via mejl sofia.elrud@varmdo.se.

Senast publicerad: 2018-04-19

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Länkar