Talande webbLyssna

Bostadsbebyggelse i Munkmora

Flygbild Munkmora bostadsbebyggelse

Syftet med detaljplanen är att utveckla området genom att bygga nya bostäder och förbättra tryggheten med en tätare och attraktivare stadsmiljö inom Munkmora.

Planförslaget omfattar tre nya byggnader, 6 och 10 våningar höga med totalt 130 nya lägenheter. Planen tas fram efter ansökan från VärmdöBostäder som är kommunens bostadsbolag.

Planhandlingar finns här:

Bostadsbebyggelse i Munkmora

Status i planarbetet

Pil - planprocess - normalt förfarande NPBL

Inför antagande

Förhandlingar om exploateringsavtal pågår.

Bakgrund

VärmdöBostäder, kommunens hyresbostadsbolag har inkommit med ansökan om planändring, med syfte att bygga två höga hus i Munkmora. I ansökan föreslås ett hus om 16 våningar vid Markörplan och ett på 8 våningar vid Skyttevägens vändplan. Sammanlagt har 115 lägenheter planerats.

Processen

Planen genomförs med normalt planförfarande.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Rick Hoogduyn eller Gunilla Stålfelt
via kontaktcenter 08-570 470 00 eller via mejl till rick.hoogduyn@varmdo.se eller gunilla@fto.se

.

Senast publicerad: 2018-03-09

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument