Talande webbLyssna

Ösby 1:42 m.fl. Munkmora

Flygbild Munkmora bostadsbebyggelse

Detaljplan Ösby 1:42 m.fl, Munkmora har fått laga kraft
2019-10-05.

Planhandlingar

Ösby 1:42  Munkmora


Lagakrafthandlingar kommer inom kort att läggas upp här.

Pil - planprocess - normalt förfarande NPBL

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Rick Hoogduyn eller Gunilla Stålfelt via mejl rick.hoogduyn@varmdo.se eller gunilla@fto.se eller via servicecenter 08-570 470 00.

Senast publicerad: 2019-10-14

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument