Sveviatomten, Ösby 1:38

Kartbild Mörtnäs Grisslinge

Klicka på bilden för att förstora den

Syftet med planen är att skapa möjlighet till bostadsbebyggelse på fastigheten Ösby 1:38 och området direkt norr om på Ösby 1:65. Området kommer utredas för exploatering av flerbostadshus och småhus och bedöms i tidigt skede kunna rymma cirka 300–400 lägenheter.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan start och samråd

Upprättande av samrådshandlingar pågår.

Planhandlingar finns här

Start-PM Sveviatomten, Ösby 1:38


Arbetet befinner sig nu i startskedet. Inledande utredningar kring geoteknik, markföroreningar, trafik, buller och dagvatten är under framtagande. Området planeras att markanvisas till en byggherre under sommar/höst 2017.

Bakgrund

Området som består av fastigheterna Ösby 1:38 samt del av Ösby 1:65 ligger i Gustavsberg mellan Ösbydalen och Ösbyskolan och används idag för fordonsverkstad, förråd och upplag. Området gränsar även mot naturreservatet Ösbyträsk och ägs av Värmdö kommun.

Planområdet

Detaljplaneområdet är lokaliserat till Ösby 1:38 och del av Ösby 1:65.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Sophie Dahllöf, sophie.dahllof@varmdo.se, och planarkitekt Sofia Elrud, sofia.elrud@varmdo.se, telefon via kontaktcenter 08-570 470 00.

Senast publicerad: 2017-06-27

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument