Talande webbLyssna

Trygghetsboende Gustavsgården

Trygghetsboende Gustavsgården

De röda linjerna visar planområdet

Samhällsbyggnadskontoret har den 16 december 2014 fått uppdrag att utarbeta förslag till detaljplan för trygghetsboende för äldre intill Gustavsgården i Gustavsberg

Planen möjliggör byggande av flerbostadshus i fyra våningar med cirka 40 lägenheter. Byggnaderna föreslås uppföras som så kallade punkthus som byggs samman i bottenplanet för att skapa en trygg inomhusförbindelse och möjliggöra gemensamma utrymmen.

Status i projektet

Pil Planprocess

Samråd genomfördes under sommaren 2016. 

Markanvisningstävling 2018

Inlämningsmöjlighet av anbud för markanvisningstävlingen är stängd och utvärderingen har påbörjats.

Läs mer här

Planhandlingar finns här:

Trygghetsboende Gustavsberg


Illustrationsbild över planområdet Gustavsgården-Trygghetsboende

Illustrationsbild över planområdet

Bostadshusen föreslås placeras söder om Trallbanevägen, mittemot Gustavsgården. Naturmark med ekar och berghällar och parkmark med boulebanor och öppna gräsytor söder om Gustavsgården kommer att bebyggas. En gångbana kan byggas längs Trallbanevägen. Antalet allmänna parkeringsplatser i området minskar.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Rick Hoogduyn eller Sten Hammar via  08-570 470 00 eller mejla rick.hoogduyn@varmdo.se eller sten.hammar@varmdo.se

Senast publicerad: 2019-01-23

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument