Trygghetsboende Gustavsgården

Trygghetsboende Gustavsgården

De röda linjerna visar planområdet

Samhällsbyggnadskontoret har den 16 december 2014 fått uppdrag att utarbeta förslag till detaljplan för trygghetsboende för äldre intill Gustavsgården i Gustavsberg.

Planen möjliggör byggande av flerbostadshus i fyra våningar med ca 40 lägenheter. Byggnaderna föreslås uppföras som så kallade punkthus som byggs samman i bottenplanet för att skapa en trygg inomhusförbindelse och möjliggöra gemensamma utrymmen.

Planhandlingar finns här:

Trygghetsboende Gustavsberg

Status i projektet

Pil Planprocess

Vilande planarbete

Samråd genomfört sommaren 2016. Planarbetet är vilande i väntan på beslut om genomförandefrågor. Utredning pågår om hur trafiksäkerheten kan förbättras i det fortsatta planarbetet. Granskning beräknas genomföras under 2017.

Illustrationsbild över planområdet Gustavsgården-Trygghetsboende

Illustrationsbild över planområdet

Bostadshusen föreslås placeras söder om Trallbanevägen, mittemot Gustavsgården. Naturmark med ekar och berghällar och parkmark med boulebanor och öppna gräsytor söder om Gustavsgården kommer att bebyggas. En gångbana kan byggas längs Trallbanevägen. Antalet allmänna parkeringsplatser i området minskar.

Planförfarande

Denna detaljplan följer plan- och bygglagen (PBL) (2010:900). Planarbetet påbörjades efter den 2 maj 2011, då PBL (2010:900) trädde i kraft.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Rick Hoogduyn eller Sten Hammar via kontaktcenter 08-570 470 00 eller mejla rick.hoogduyn@varmdo.se eller sten.hammar@varmdo.se

Senast publicerad: 2017-08-24

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument