Talande webbLyssna

Väg 222 Mölnvik-Ålstäket

Flygbild Grisslingerakan

Trafikverket Region Stockholm planerar för ombyggnad av väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket.

Projektet innebär att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten, framförallt för oskyddade trafikanter, längs den statliga väg 222 mellan Mölnvik och Ålstäket, även kallad Grisslingerakan.

Trafikverket bjuder in till samrådsmöte

Trafikverket bjuder in till samrådsmöte onsdagen den 20 juni kl. 17:30 i Värmdösalen på Skogsbovägen 9–11. Där kommer representanter från Trafikverket och Värmdö kommun finnas på plats för att besvara frågor om planen.

För Värmdö kommun är detta ett samordningsprojekt där kommunen granskar Trafikverkets vägplan och skriver avtal med Trafikverket om genomförandet av breddning av väg 222 genom Grisslinge. Pågående detaljplaner i Mörtnäs/Grisslinge påverkas av projektet, se nedan. VA-enheten medverkar i ledningssamordning och flytt av VA-ledningar.

Trafikverket genomför samråd av vägplanen under tiden 2018-06-13 – 2018-08-22. Allt materialet finns tillgängligt på Trafikverkets kontor i Stockholm, Solna strandväg 98 samt på Värmdö kommunhus, Skogsbovägen 9–11. Materialet kan även nås via webben på trafikverket.se/grisslingerakanlänk till annan webbplats under tiden planen ställs ut på samråd.

Trafikverkets inbjudan till samrådsmöte (pdf)

 

Kartbild sträckan Mölnvik-Ålstäket

Vid sträckan Mölnvik-Ålstäket har kommunen tre pågående planprojekt. Klicka på bilden för att förstora.


M10 Korpholmen 

M5 Centrala Mörtnäs

Östra Mörtnäs, etapp 2

Gemensamt för dessa planer är att samordning med Trafikverket krävs för att detaljplanerna ska kunna vinna laga kraft. Samordningsfrågor är bland annat vägområdets omfattning, gång- och cykelbanor, bullerskydd, in- och utfarter, cirkulationsplatser, gångportar/övergångsställen och busshållplatser.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Sten Hammar via kontaktcenter 
08-570 470 00 eller via mejl sten.hammar@varmdo..se.

Senast publicerad: 2018-06-13

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation