Brunn 1:722, 1:721 - Ingaröhallen

Kartbild Brunn 1:722

Klicka på kartan för att förstora

Syftet med detaljplanearbetet är att möjliggöra utbyggnad av livsmedelsbutiken och säkerställa tillgång till parkeringsplatser för kunder. Även varutransporter och trafiksäkerheten ska ses över.

Vilande planarbete

Planarbetet är för närvarande vilande.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planchef Fredrik Cavallin via kontaktcenter telefon 08-570 470 00 eller mejla fredrik.cavallin@varmdo.se.

Senast publicerad: 2016-11-24