Haghulta 11:1 med flera

Planområdet består dels av bebyggda fastigheter och dels av några större, idag obebyggda fastigheter. Syftet med planläggningen är att reglera befintlig och tillkommande
bebyggelse, samt att skapa ett bostadsområde av god kvalitet.

Status i planarbetet

Haghulta 11:1 kommer att avskrivas som detaljplaneuppdrag. Bebyggelseutvecklingen kommer att hanteras med bygglov.

Bakgrund

Ett planprogram skickades ut våren 2007 och samråd kring ett detaljplaneförslag ägde rum på försommaren 2009. Planförslaget var utställt under sommaren 2010.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Clas-Göran Herrgård via kontaktcenter 08-570 470 00 eller mejla clas-goran.herrgard@varmdo.se

Senast publicerad: 2016-06-28

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument