Talande webbLyssna

PFO B3 Norra Älvsala 1

Norra Älvsala ligger på den sydöstra delen av Värmdölandet cirka tio kilometer öster om Hemmesta. Området är detaljplanelagt för fritidsändamål.

Start-PM för Norra Älvsala godkändes i kommunstyrelsens planutskott 2018-01-25.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - Start


Planhandlingar finns här:

PFO B3 Norra Älvsala

Samtliga fastigheter har enskilda vatten- och avloppsanläggningar.

Bakgrund

Översiktsplanen för 2012–2030 är Bullandö, Älvsala och Fagerdala (inklusive Björkvik) utpekat som ett prioriterat förändringsområden
(PFO-område) för perioden 2016–2025. I samband med utbyggnad av sjövattenledningen till Stavsnäs uppkom möjligheten att ha en landningspunkt i det aktuella området vilket innebär en möjlighet
att dra in vatten och avlopp tidigare än översiktsplanens tidsplan för området.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Helena Gåije via kommunens kontaktcenter telefon 08-570 470 00 eller mejla helena.gaije@varmdo.se.

 

Senast publicerad: 2018-06-26