Talande webbLyssna

PFO B4 Västra Älvsala

Västra Älvsala ligger på den sydöstra delen av Värmdölandet cirka tio kilometer öster om Hemmesta. Området är detaljplanelagt för fritidsändamål.

Status i planarbetet

Pil - planprocess - Normalt - mellan start och samråd


Start-PM för Västra Älvsala godkändes i kommunstyrelsens planutskott 2018-01-25. Detaljplanearbetet befinner sig mellan Start och Samråd.

Planhandlingar finns här:

PFO B4 Västra Älvsala

Samtliga fastigheter har enskilda vatten- och avloppsanläggningar.

Bakgrund

Översiktsplanen för 2012–2030 är Bullandö, Älvsala och Fagerdala (inklusive Björkvik) utpekat som ett prioriterat förändringsområden
(PFO-område) för perioden 2016–2025. I samband med utbyggnad av sjövattenledningen till Stavsnäs uppkom möjligheten att ha en landningspunkt i det aktuella området vilket innebär en möjlighet
att dra in vatten och avlopp tidigare än översiktsplanens tidsplan för området.

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av planarkitekt Helena Gåije via mejl till helena.gaije@varmdo.se eller via servicecenter på 08-570 470 00.

Senast publicerad: 2019-10-07

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation