PFO K3 Kolvik, avslutat planarbete

Kolvik K3

Klicka på kartan för att förstora

Kommunstyrelsens planutskott beslutade 2015-08-26 att avsluta planarbetet med PFO K3 Kolvik.

Avslutat planarbete

Området är till skillnad mot andra prioriterade förändringsområden till stor del utbyggt för permanentboende och majoriteten av fastigheterna är anslutna till kommunalt vatten och avlopp (VA). Det bedöms därför att det inte finns skäl att upprätta en detaljplan.

Senast publicerad: 2016-04-14