Tyck till
Talande webbLyssna

Prioriterade förändrings-områden (PFO) fram till 2015

Översiktskarta över PFO fram till 2015

Ett förändringsområde är ett fritidshusområde där allt fler människor väljer att bosätta sig permanent.

När många människor bosätter sig permanent i fritidshusen medför det att vattenåtgång och belastning på avloppsanläggningar ökar, trafiken ökar, behovet av barnomsorg, skolor och äldreomsorg ökar. Men också
efterfrågan på ett bättre boende ökar. Det är då dags att planera området för helårsboende.

Om ni vill veta mer om respektive område läs mer i Översiktsplan 2012–2030länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kartan som finns i Översiktsplan på sidan 131 visar förändringsområdena i Värmdö kommun.

Kommunen kommer att underlätta omvandlingen av fritidshus till permanentboende genom detaljplanläggning och utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp i väl belägna förändringsområden. Däremot kommer karaktären i prioriterade förändringsområden att bibehållas genom att förtätning undviks. Perifert belägna områden, som inte kommer att få kommunalt vatten och avlopp, lämpar sig även fortsättningsvis bäst för fritidsboende.

Senast publicerad: 2017-02-02