Talande webbLyssna

Förändringsområde Brunn Lövhamravägen

Kartbild förändringsområde Brunn Lövhamravägen

Klicka på bilden för att förstora

Ingarö-Brunn är ett av kommunens prioriterade förändringsområden (PFO), som ligger i anslutning till Brunns centrum. Här tas detaljplaner fram för permanentboende och för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp.

För flesta av de aktuella områdena på Ingarö är kommunens översiktsplan så tydlig avseende utvecklingen i dessa områden att ett särskilt planprogram inte är nödvändigt.

Det finns totalt fyra förändringsområden kring Brunn som kallas I1, I2, I3 och I4. För varje område kommer en ny detaljplan att tas fram. Parallellt med planarbetet förprojekteras också för kommunalt vatten och avlopp så att en utbyggnad kan påbörjas så snart detaljplanen vunnit laga kraft.

Laga kraft

I1 Lövhamravägen

I2 Fladenbacken m.fl.

I4 Gamla Brunnsvägen m.fl

Avslutat planarbete

I3 Ingarö Varvsvägen

VA-utbyggnad

Utbyggnad av vatten och avlopp är klart i I1

Senast publicerad: 2017-09-04