Talande webbLyssna

PFO I3, Varvsvägen. Avslutat planarbete.

PFO I3 Varvsvägen

Klicka på kartan för att förstora

Kommunstyrelsen beslutade den 4 juni 2014 att avsluta detaljplanearbetet för Ingarö I3 Varvsvägen.

Kommunen bedömer att en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp kan ske utan upprättande av ny detaljplan och att byggrätten i området är tillräcklig för permanent boende. Av denna anledning har föreslagits att planläggningen i området Ingarö I3 Varvsvägen avslutas och att kommunalt vatten och avlopp byggs ut med stöd av befintliga byggnadsplaner.

Läs mer om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp

Kontakta handläggare

Frågor besvaras av projektledare Pauline Carlborg via kommunens kontaktcenter 08-570 470 00.

Senast publicerad: 2017-09-04