Talande webbLyssna

PFO Värmdövik, Herrviksnäs och Strömma

PFO Värmdövik, Herrviksnäs, Strömma

Värmdövik–Herrviksnäs–Strömma är ett av kommunens prioriterade förändringsområden, som ligger utmed Stavsnäsvägen på Värmdölandet. Här tas detaljplaner fram för permanentboende och för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp. Totalt berörs cirka 1 100 fastigheter.

Området har delats upp i sju olika plan- och VA-utbyggnadsområden, som kallas S1, S2, S3, S4, och så vidare. Under planprocessens gång förprojekteras för vatten och avlopp så att utbyggnaden kan påbörjas när detaljplanerna har vunnit laga kraft.

Planarbetet i Värmdövik–Herrviksnäs–Strömma påbörjades i slutet av 2005 med ett gemensamt program.

Lagakrafthandlingar

S1A Värmdövik
S1B Värmdövik
S2 Värmdövik
S4A Strömma
S4B Strömma

Pågående planarbete

S3 Herrviksnäs
S4C Strömmadal
S4D Strömma Västeräng
S5 Strömma
S6 Strömma Ryttinge

Ej påbörjade

S7

Senast publicerad: 2017-09-04