Talande webbLyssna

PFO I6 Enkärret

Enkärret, Återvall

Förändringsområdet ligger på Ingarö cirka 5 km från Brunns centrum och cirka 12 km från Gustavsberg. De består i huvudsak av fastigheter för bostadsändamål.

Fastigheterna inom Enkärret är planlagda medan fastigheterna i Återvall
ligger utanför planlagt område. Alla fastigheter har enskilda
VA-anläggningar och ligger inom primära och sekundära skyddszoner för Ingarö vattentäkt.


Status i planarbetet

Kommunstyrelsen har antagit start-PM för PFO I6 Enkärret och planarbete har påbörjats. När förslaget är klart skickas det till berörda sakägare på samråd.

Till pågående detaljplanering för PFO Enkärret

Läs mer om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp


Senast publicerad: 2017-09-04