Seminarium om Bygga, bo och miljö

För att informera om vad du kan behöva tänka på som fastighetsägare anordnas ett seminarium där du har möjlighet att ställa allmänna frågor och få information.

Om du har en fastighet som ligger inom strandskyddat område kan vissa åtgärder kräva en strandskyddsdispens.

Om du är intresserad av att skaffa en värmepump kräver vissa värmepumpar tillstånd och vissa får du göra utan tillstånd.

Om du bor inom ett vattenskyddsområde, dvs. inom ett avrinningsområde till en kommunal dricksvattentäkt, är det vissa saker du behöver tänka på när du ska göra förändringar på tomten.

Vill du bygga nytt, bygga till, bygga attefall, altan eller friggebod? Då kan det krävas bygglov, bygganmälan eller vara bygglovsbefriat. Mer om bygglov och byggregler.

I områden som inte har kommunalt vatten och avlopp har området antingen en gemensam avlopps- och dricksvattenanläggning eller en egen brunn och egen avloppsanläggning. Tänk på att ta prov på ditt dricksvatten och att din avloppsanläggning kan behöva byggas om den inte uppfyller dagens miljökrav. Mer information om enskilt dricksvatten och om enskilt avlopp.

I webbkartan kan du söka fram din fastighet och få information om den ligger inom strandskyddat område, vilken detaljplan som gäller, om det är riskområde för markradon, vattenskyddsområde och mer. Du kan även komma åt detaljplanen för din fastighet här.

Seminarium 22 september

Seminariet hålls i två tillfällen med start kl. 15 och 17.30, se program. Om det är som så att du är nyfiken på något särskilt så skriv gärna det under ”Övrigt” när du anmäler dig till seminariet.

Vilka frågor hanteras av bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden?

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden är ansvarig tillsynsmyndighet för bygglovsfrågor, miljöfrågor och verksamheter som kan orsaka olägenhet för människors hälsa. Detta innebär exempelvis att bygg- och miljöavdelningen gör tillsynsbesök på förskolor och skolor för att kontrollera inomhusmiljön samt besöker restauranger och matvarubutiker för att kontrollera hanteringen av livsmedel. Den kontakt som privatpersoner oftast har med bygg- och miljöavdelningen är när man vill bygga om sitt hus, behöver se över sin avloppsanläggning eller vill borra för bergvärme.

Ibland får nämnden in klagomål som ska utredas, såsom att någon inte byggt enligt sitt bygglov, att grannens rök från skorstenen är störande, att avloppsvattnet släpps ut rakt ut på tomten eller att en bastu har byggts nere vid vattnet utan strandskyddsdispens.

På bygg- och miljöavdelningen arbetar tjänstemän på uppdrag av nämnden. Den operativa tillsynen görs av bygg- och miljöavdelningens livsmedels- och miljöinspektörer samt bygglovshandläggare.

Ingen drop-in den 22/9


Torsdag den 22 september är det inget drop-in för avlopp, strandskydd och bygglovsfrågor då vi istället anordnar ett informationsseminarium. Du är välkommen att lyssna och ställa allmänna frågor i Värmdösalen eller besöka oss nästa vecka, den 29 september för drop-in.

 

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 22 september klockan 15.00.

Senast publicerad: 2016-09-20