Seminarium om Bygga, bo och miljö

Timmerstuga vid vattnet Björna

För de fastighetsägare i kommunen som är nyfikna på att veta mer om bygg och miljö anordnas ett seminarium den 28 september 2017 där du har möjlighet att ställa allmänna frågor och få information.

Olika regler gäller generellt för olika fastigheter beroende på vad du är intresserad av att göra på fastigheten och om det finns några särskilda bestämmelser just i ditt område.

Om du har en fastighet som ligger inom strandskyddat område kan vissa åtgärder kräva en strandskyddsdispens.

Om du är intresserad av att skaffa en värmepump kräver vissa värmepumpar tillstånd och vissa får du göra utan tillstånd.

Om du bor inom ett vattenskyddsområde, dvs. inom ett avrinningsområde till en kommunal dricksvattentäkt, är det vissa saker du behöver tänka på när du ska göra förändringar på tomten.

Vill du bygga nytt, bygga till, bygga attefall, altan eller friggebod? Då kan det krävas bygglov, bygganmälan eller vara bygglovsbefriat.

I områden som inte har kommunalt vatten och avlopp har området antingen en gemensam avlopps- och dricksvattenanläggning eller en egen brunn och egen avloppsanläggning. Tänk på att ta prov på ditt dricksvatten och att din avloppsanläggning kan behöva byggas om den inte uppfyller dagens miljökrav. För mer information om dricksvatten och för mer information om avlopp.

I kommunens webbkarta kan du söka fram din fastighet och få information om till exempel vilken detaljplan som gäller, om det är riskområde för markradon, om den ligger inom vattenskyddsområde. Du kan även komma åt detaljplanen för din fastighet här.

Seminarium 28 september 2017

Seminariet hålls vid två tillfällen med start klockan 15 och 17:30. Har du någon särskild fråga du vill veta mer om så skriv gärna det under ”Övrigt” när du anmäler dig till seminariet.

För hjälp med specifika frågor för just din fastighet är du välkommen på vår drop-in i kommunhuset på torsdagar kl. 14-19.

Plats: Värmdö kommunhus, Skogsbovägen 9-11, Värmdösalen.

Fika är framdukat och serveras innan Lars-Erik Alversjö, ordförande för Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden, hälsar alla välkomna.

START kl. 15:00

 • 15:00 - Ordförande för Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden välkomnar alla
 • 15:05 - Miljöskydd (bl.a. värmepumpar, oljetankar)
 • 15:15 - Hälsoskydd (bl.a. radon, eldning, djurhållning av t.ex. tupp eller höns) 
 • 15:25 - Livsmedel (bl.a. enskilda dricksvattenbrunnar, tillsyn av restauranger)
 • 15:35 - Strandskydd (bl.a. trädfällning, tillbyggnad eller nybyggnad, brygga)
 • 15:50 - Bygglov (bl.a. trädfällning, ny- eller tillbyggnad, bygglovsbefriat)
 • 16:05 - Enskilda avlopp (bl.a. inventering, göra nytt avlopp, VA-rådgivning)
 • 16:20 - VA-enheten, information om utbyggnad av det kommunala VA-nätet
 • 16:35 - Frågestund

START kl. 17:30

 • 17:30 - Ordförande för Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden välkomnar alla
 • 17:35 - Miljöskydd (bl.a. värmepumpar, oljetank)
 • 17:45 - Hälsoskydd (bl.a. radon, eldning, djurhållning av t.ex. tupp eller höns)
 • 17:55 - Livsmedel (bl.a. enskilda dricksvattenbrunnar, tillsyn av restauranger)
 • 18:05 - Strandskydd (bl.a. trädfällning, tillbyggnad eller nybyggnad, brygga)
 • 18:20 - Bygglov (bl.a. trädfällning, ny- eller tillbyggnad, bygglovsbefriat)
 • 18:35 - Enskilda avlopp (bl.a. inventering, göra nytt avlopp, VA-rådgivning)
 • 18:50 - VA-enheten, information om utbyggnad av det kommunala VA-nätet
 • 19:05 - Frågestund

Vilka frågor hanteras av bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden?

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden är ansvarig tillsynsmyndighet för bygglovsfrågor, miljöfrågor och verksamheter som kan orsaka olägenhet för människors hälsa. Detta innebär exempelvis att bygg- och miljöavdelningen gör tillsynsbesök på förskolor och skolor för att kontrollera inomhusmiljön samt besöker restauranger och matvarubutiker för att kontrollera hanteringen av livsmedel. Den kontakt som privatpersoner oftast har med bygg- och miljöavdelningen är när man vill bygga om sitt hus, behöver se över sin avloppsanläggning eller vill borra för bergvärme.

Ibland får nämnden in klagomål som ska utredas, såsom att någon inte byggt enligt sitt bygglov, att grannens rök från skorstenen är störande, att avloppsvattnet släpps ut rakt ut på tomten eller att en bastu har byggts nere vid vattnet utan strandskyddsdispens.

På bygg- och miljöavdelningen arbetar tjänstemän på uppdrag av nämnden. Den operativa tillsynen görs av bygg- och miljöavdelningens livsmedels- och miljöinspektörer samt bygglovshandläggare.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 25 september klockan 23.59.
Jag vill gå på *


Kontaktuppgifter
User information


OBS: Notera att du inte får en automatisk bekräftelse på din anmälan. När du fyllt i och klickat på ”Skicka” så är du anmäld

Senast publicerad: 2017-09-21