Talande webbLyssna

Aktuell driftinformation

Här hittar du aktuell driftinformation kring vatten och avlopp, både planerade och akuta störningar samt trafikstörningar, problem med avfallstömning och andra aktuella driftstörningar i Värmdö kommun.

För ytterligare information eller vid frågor är du välkommen att kontakta oss på 08-570 470 00.

Aktuell driftinformation

Asfaltsarbete och vägmålning i porslinskvarteren v.34-35

Under v. 34 kommer asfalteringsarbeten ske i porslinskvarteren och under v.35 kommer vägmålning ske. Det innebär begränsad framkomlighet och att parkeringsytor utmed gatorna måste stå tomma, från och med måndag morgon.

De vägar som påverkas är: Tyra Lundgrens gata, Chamottevägen (endast målning), Magnus Isaeus gata (endast målning), Stig Lindbergs gata, Usula Printz gata och Elda Sofias gata.

 

Bräddning 15 juli

Bräddningen gäller följande pumpstationer:

Haghulta (Haghultavägen, Hemmesta)

Orsaken till bräddningen är stora mängder regn.

OBS! Vi rapporterade tidigare om att bräddning ska ha ägt rum på pumpstationen i Lövhamra (Mäster Palms väg, Ingarö). Detta var felaktigt, då pumpstationen i fråga har ett bräddningsmagasin.

Läs mer om bräddning


Senast publicerad: 2019-08-15

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation