Talande webbLyssna

Aktuell information om vatten och avlopp

Vatten spolas  i diskho

Här hittar du aktuell information om vatten och avlopp, om till exempel vad som pågår i ditt område just nu.

Spara på vattnet i Sandham!

Det är förbud att med kommunalt dricksvatten bevattna med slang, spola av båtar med slang samt fylla pooler, badtunnor och båtvattentankar på Sandön, Telegrafholmen och Lökholmen, förbudet gäller under sommarhalvåret mellan den 15 maj till den 15 september från och med 2019.

Om vi tar ut för mycket vatten från brunnarna som försörjer Sandhamn kan saltvatten från havet tränga in grundvattnet och göra det otjänligt för en lång tid framöver. För att undvika ett salt dricksvatten måste vi gemensamt spara på vattnet. En för hög salthalt i dricksvattnet kan ge smak och vara skadligt för hälsan.

Under de senaste åren har vattenvolymen legat nära gränsen där risken för saltvatten har ökat. Genom att införa restriktioner vill vi säkerställa att dricksvattnet fortsätter att ha en bra kvalitet i framtiden.

Värmdö kommun vill tacka alla som arbetar för att hålla nere vattenkonsumtionen på Sandön, Telegrafholmen och Lökholmen.

 

Senast publicerad: 2019-05-20