Talande webbLyssna

Aktuell information om vatten och avlopp

Vatten spolas  i diskho

Här hittar du aktuell information om vatten och avlopp, om till exempel vad som pågår i ditt område just nu.

Information om VA-arbeten på Renvägen i Gustavsberg

Kartbild Renvägen

På Renvägen i Gustavsberg har det vid flera tillfällen förekommit översvämningar vid kraftigt regn. För att utreda orsakerna har kommunen i ett första skede genomfört tester såsom röktest och filmat inne i ledningar samt gjort en förstudie på området omkring Lugnet.

Sammantaget ger detta ett bra underlag för att komma fram till bästa sätt att minimera risken för översvämningar. I dagsläget är kommunen nu i projekteringsfasen vilken förväntas vara klart innan sommaren.

Byggstart förväntas till kring 2019 om allt går ändligt planerna. Även privata ledningar inne på fastigheterna kan komma att beröras.

Är du nyfiken eller har frågor är du välkommen att kontakta projektledare Alex Gomes på telefonnummer 08-570 482 08.

Renovering av VA-ledning vecka 6

I Hemmesta kommer kommunen att påbörja en renovering av en distributionsledning för dricksvatten vecka 6. Arbetet kommer att pågå ett par veckor, kommunen kommer under den tiden att leda om vattnet på lokala gator. I samband med detta kan det förekomma brunt vatten i dricksvattennätet i Hemmesta, Torsby och Kopparmora. En gul eller brun missfärgning av vattnet beror på att rost följer med vattnet i ledningarna. Rostfärgat vatten är inte farligt, men det är en teknisk störning som alltid bör åtgärdas. Låt vattnet rinna till det blir klart och undvik att tvätta i tvättmaskin om vattnet är gult/brunt då rost kan missfärga textilier.

Renovering av vattenledning utmed Skärgårdsvägen

2018-01-11

På uppdrag av Värmdö kommun kommer Scandinavia VA-Teknik att renovera vattenledningen utmed Skärgårdsvägen. Arbetena planeras att starta vecka 3. Under våren kommer sedan arbetet fortsätta med renoveringen.

Vatten och avlopp kommer att fungera precis som vanligt.

Renoveringsarbetet kommer att utföras som infodring. Det innebär att ett nytt rör installeras inuti det gamla röret. Den här tekniken sparar miljön samt är tids- och kostnadseffektiv jämfört med att gräva upp hela ledningen/gatan.

Schaktning kommer dock behöva göras vid vissa punkter, till exempel vid startpunkt, riktningsavvikelser längs vägen samt vid släppunkten. En tillfällig ledning kommer att läggas ut till de fastigheter som blir berörda.

Vi hoppas på ett gott samarbete under tiden för våra arbeten och välkomnar er som har funderingar eller frågor att höra av sig till oss. klagomål eller beröm tar vi självklart till oss också!

Scandinavia VA-Tekniks projektledare: Börje Karlsson, 0470-730137

Borje@Svatek.se

Kontaktperson på arbetsplatsen: Oscar Lundquist, 0470-730141

Oscar@Svatek.se

Kontaktperson Beställare Värmdö kommun: Erik Ekelund

08-570 470 02, erik.ekelund@varmdo.se

Se kartbild här

Sportfiskarna fiskar i Mölnviksdammen

En par personer från Sportfiskarna kommer under september månad med start fredag den 8 september samt under vecka 37 fiska i Mölnviksdammen för att undersöka mängden fisk och vilka arter som finns.

Dammen är avsedd att rena dagvatten (regn och smältvatten som rinner av vägar och andra hårda ytor) från föroreningar innan det går ut i våra vattendrag. I dammen finns det fiskar, mestadels karp. Fiskar är inte lämpliga att ha i dagvattendammar att då de grumlar vattnet när de simmar på botten vilket kan försämra reningseffekten.

Vi rekommenderar allmänheten att inte fiska i dammen. Fiskarna som är där kan innehålla höga halter av tungmetaller och det är lätt att ramla ifrån kanten.

Det är inte tillåtet att släppa ut fiskar i dammen. Detta gäller alla dagvattendammar i Värmdö kommun.

Spara på vattnet i Sandham!

2017-03-28

Under perioden 1 maj till 30 september 2017 får man inte vattna med slang, fylla upp pooler eller spola av båtar med slang på Sandön, Telegrafholmen och Lökholmen.

Om vi tar ut för mycket vatten från brunnarna som försörjer Sandhamn kan saltvatten från havet tränga in grundvattnet och göra det otjänligt för en lång tid framöver. För att undvika ett salt dricksvatten måste vi gemensamt spara på vattnet. En för hög salthalt i dricksvattnet kan ge smak och vara skadligt för hälsan.

Under de senaste åren har vattenvolymen legat nära gränsen där risken för saltvatten har ökat. Genom att införa restriktioner vill vi säkerställa att dricksvattnet fortsätter att ha en bra kvalitet i framtiden.

Värmdö kommun vill tacka alla som arbetar för att hålla nere vattenkonsumtionen på Sandön, Telegrafholmen och Lökholmen.

Senast publicerad: 2018-02-15