Tyck till

Sjöförlagda spillvattenledningar mellan Strömma och Bullandö

Kartbild huvudledning VA Gustavsberg till Skevik

Värmdö kommun håller just nu på att planera för utbyggnad av sjöförlagda spillvattenledningar mellan Strömma och Bullandö, samt en förlängning av en nödbräddledning vid Östra Älvsala.

Aktuellt

2016-05-09

Samrådsmöte 12 maj

Värmdö kommun inbjuder till samråd enlig 6 kap 4 § miljöbalken inför ansökan om tillstånd för byggande och drift av parallella sjöförlagda spillvattenledningar mellan Strömma och Bullandö (Östra Älvsala/Glasviken)

Tid och plats för samrådsmötet

Torsdag 12 maj kl. 18:00–20:00, Värmdö kommunhus, Värmdösalen, Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg

Läs mer i annonsen här 

Kontakta handläggare

Har du frågor är du välkommen att kontakta projektledare Therese Antin via kommunens kontaktcenter telefon 08-570 470 00 eller via mejl therese.antin@varmdo.se

Senast publicerad: 2016-05-09