Talande webbLyssna

Vanliga frågor om kommunalt VA

Här får du svar på de vanligaste frågorna om kommunalt vatten och avlopp.

Vad är vattnets hårdhet? 

I Värmdö har vattnet en hårdhetsgrad på 5–10 dh. Hårdhetsgraden kan skilja sig åt beroende på vilken del i kommunen du bor. Vill du veta mer exakt vilken hårdhet vattnet har där du bor, kontakta kommunens VA-enhet via kommunens kontaktcenter 08-570 470 00.

Vattnets innehåll av kalcium och magnesium. Vatten med låg hårdhet kallas mjuka. Vid en hårdhet på 15 eller över finns det risk för utfällningar, särskilt vid uppvärmning av vattnet. Även risk för skador på textil vid tvätt. Det är bra att veta vattnets hårdhet till exempel när man ställer in sin diskmaskin, doserar tvättmedel eller ska installera varmvattenberedare. Ett hårt vatten kan ge avlagringar i hushållsmaskiner, de kan ofta tas bort med svaga syror som exempelvis citron- eller ättiksyra (ättiksprit).

Vad är vattnets pH? 

pH-värdet är ett mått på vattnets surhetsgrad där pH 7 är neutralt. I tjänligt dricksvatten är pH 7,5–9,0. 

Varför är vattnet plötsligt brunt? 

Det beror på att rost av olika orsaker kan följa med vattnet från ledningarna. Den vanligaste orsaken är att vattnet bytt flödesriktning i samband med ett ledningsarbete i närheten. Låt vattnet rinna i 15 minuter och kontakta sedan oss om vattnet fortfarande inte är klart. Normalt blir man inte sjuk av rost, men det är en teknisk störning som alltid bör åtgärdas. 

Varför blir blont hår grönt? 

Det beror på att koppar kommit in i vattnet, vilket lossnat från kopparrör. Det kommunala vattnet innehåller inte koppar, utan det kommer från den egna fastighetens installation. 

Kan man dricka varmvatten? 

Varmvatten är inget livsmedel och ska därför aldrig användas till matlagning och dryck. Det finns en risk att varmvattnet löser ut koppar från ledningarna. Små barn är särskilt känsliga för koppar. Gör därför aldrig barnmat eller välling med hjälp av vatten från varmvattenkranen utan värm alltid kallvatten. 

Får jag installera en köksavfallskvarn?

Det är inte tillåtet att installera avfallskvarnar inom något område i Värmdö. Det kommunala avloppsledningsnätet är inte dimensionerat eller utformat för att hantera ett avloppsvatten som innehåller köksavfall, dessutom påverkar det reningsresultatet i reningsverket.

Avloppsvattnet från stora delar av kommunen leds till Käppala reningsverk på Lidingö för behandling, det verket tar inte emot ett avloppsvatten som innehåller köksavfall.

Radon och andra ämnen i dricksvattnet

Det kommunala vattnet innehåller låga halter av radon som ligger långt under livsmedelsverkets lagstadgade gränsvärden. Radonprover är tagna på Ingarö och Sandhamn våren 2017. Vatten som vi köper från Stockholm kommer från Mälaren och innehåller inget radon. Inga förhöjda halter av uran eller andra ämnen finns i det kommunala vattnet. Dricksvattenkvaliteten på vattnet följer kraven från livsmedelsverket.

 

Senast publicerad: 2017-06-12